Gud har skapat mig.

Det gör att oavsett var jag är eller hur jag är, så är mitt värde konstant.

Idag talas mycket om vår rätt att bestämma över våra egna liv.

Jag ser det så, att i och med att Gud skapat mig så har jag ett ansvar för att ta beslut i mitt eget liv och ansvar för hur jag lever.

Vi talar om att kräva vår rätt.

Jesus gav upp sin rätt att ha rätt. Han valde försoningens väg istället för att använda sig av sin rätt.

Vi talar om att stå upp för oss själva.

Bibeln talar om att stå upp för de svaga. Jag tänker: utmaningen är att stå upp för värdet på de människor jag själv ser ner på.

...