Är mina värderingar värda mer än mitt hjärta?

Att exempelvis ha flera kärleksrelationer samtidigt, vad skapar det i människan?

Jag kan hävda att det är frihet och att jag kämpar för att mina värderingar omsätts i praktiken.

Men människan är mer än sina värderingar. Så otroligt komplex att hon inte kan känna hela sig själv.

Med flera kärleksrelationer väcks avund, hur fina mina värderingar än är. Det väcker självhävdelse, jag ska skapa det jag står för: att detta är okej. Det dämpar möjligheten att vara helt och hållet genomskinlig inför någon, och därmed förlorar jag möjligheten att upptäcka bitar av mig själv. Det skadar andra människor eftersom jag inte helt kan lova och hålla det som kärleken kräver för att växa, istället håller jag mina värderingar högre än en annan människas hjärta.

Människan är så mycket mer än sina värderingar, och det är något att värdesätta, värna och gräva djupare i.