Inte bara sedan. 

Be att Guds rike skall få komma!

Inte bara sedan, utan i just min situation just nu!

Hur jag bemöter en annan människa, hur jag förhåller mig till livet och kärleken, hur jag tänker om den jobbigaste människa jag vet, hur jag låter livet och kärleken få plats även där.

Inte bara sedan.

Här och nu!